Information och inspiration kring arbetsterapi på Kalmars öppna föreläsning

En dataskärm och ballonger med texten AT 2020
En av dagens föreläsare var Susanne Lindholm, leg. arbetsterapeut och specialist inom smärtrelaterad ohälsa.

Den 23 oktober bjöd Kalmarkretsen in till en öppen digital inspirationsföreläsning på temat ”Arbetsterapi – nu och framtid”. Bland deltagarna fanns utöver arbetsterapeuter även chefer och representanter från andra professioner.

Syftet med föreläsningen var att informera och inspirera kring arbetsterapi och arbetsterapeuters roll inom vård och omsorg och därför valde kretsstyrelsen att även att försöka attrahera och bjuda in beslutsfattare och andra professioner. 45 stycken var anmälda men många satt runt samma skärm så det totala antalet deltagande var säkerligen fler. De flesta var arbetsterapeuter från kommun och region, men även dietist, rehabkoordinator och flertalet chefer deltog.

Dagens föreläsare var Susanne Lindholm, leg. arbetsterapeut och specialist inom smärtrelaterad ohälsa och Marlena Thornell, leg. arbetsterapeut och specialist inom geriatrik, utredning och intervention.

Det funkade bra att ha ett digitalt möte – det sedvanliga teknikstrulet avhjälptes snabbt och föreläsningen på dryga två timmar med paus avlöpte sedan utan problem. Kretsen hade en moderator som hälsade välkomna och rundade av i slutet samt höll koll på tekniken löpande, vilket underlättade.

– Vi testkörde även någon dag innan för att se hur det funkade med delning av skärm och byte av föreläsare och att det skulle gå med minsta möjliga dröjsmål, vilket det efter övning gjorde utan strul, säger Gabriel Walter, Kalmarkretsens ordförande.

Den stora fördelen med det digitala upplägget var att många spridda över hela länet kunde delta. Det var arbetsterapeuter från de flesta kommuner närvarande.

– Även kommuner som tidigare varit anonyma, vilket vi i styrelsen upplever mycket positivt, säger Gabriel.

Efter föreläsningen fick kretsstyrelsen mycket positiv feedback på mejlen. Deltagarna tyckte att föreläsningen var bra innehållsmässigt både för arbetsterapeuter och chefer, att den var informativ och lärorik.

Vilka lärdomar fick kretsstyrelsen?

– Vi fick bra kontakt med kommunikationsavdelningen efter att vi hörde av oss till Regionsstabens HR. Kommunikationsavdelningen hjälpte oss mycket med att sprida föreläsningen inom regionens olika kanaler vilket ledde till att chefer dök upp i större utsträckning. Till nästa gång tar vi kontakt med kommunikationsavdelningen tidigare för att hinna få ut inbjudan ännu bredare, till exempel i chefsbrev, säger Gabriel.