Information med anledning av Coronaviruset, covid-19

Här kommer förbundet kontinuerligt uppdatera information relaterad till Coronaviruset, covid-19, som är av betydelse för arbetsterapeuters professionsutövning och arbetsförhållanden, samt förbundets verksamhet.