Ida Kåhlin om Coronaviruset och förbundets verksamhet

Förbundsordförande Ida Kåhlin
Förbundsordförande Ida Kåhlin

Sverige och världen står just nu inför extraordinära utmaningar när det gäller att begränsa smittspridningen av Coronaviruset. Både våra privatliv och arbetsliv påverkas av de restriktioner och försiktighetsåtgärder som just nu implementeras både nationellt och internationellt. Många känner en oro kring den utveckling vi ser, både som privatpersoner och professionsutövare.

Bland Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar finns många som i sitt arbete möter personer som är särskilt känsliga för smitta och många är verksamma inom den delen av hälso- och sjukvården och omsorgen där pressen just nu är extra stor. Mina tankar är särskilt hos er och jag förstår att rådande omständigheter ställer särskilda krav. Samhällets krisberedskap sätts nu på prov och vi måste alla ta vårt ansvar för att minimera en vidare smittspridning.

För Sveriges Arbetsterapeuter är det en självklarhet att på alla sätt förbundet kan försöka begränsa smittspridningen. Därför har vi beslutat att så långt det är möjligt och så länge det behövs anpassa vår verksamhet efter de förhållanden som råder. Vi kommer därför minimera onödigt resande inom landet. Kurser och möten i förbundets regi som inte kan genomföras digitalt ställs in eller flyttas fram till ett senare tillfälle. Själv kommer jag i min roll som förbundsordförande att kraftigt begränsa mitt resande samt deltagande i fysiska möten den närmaste tiden. Jag vill uppmana er alla att följa de råd och anvisningar som ges från våra expertmyndigheter. På förbundets webb kommer vi kontinuerligt uppdatera den information relaterad till Corona-pandemin som är av betydelse för arbetsterapeuters professionsutövning och arbetsförhållanden. Om du har någon som helst fråga kring detta är du varmt välkommen att kontakta kansliet.

Varma hälsningar
Ida Kåhlin, förbundsordförande