Huvudbetänkande för utredningen God och nära vård

Anna Nergårdh. Foto pressbild regeringskansliet, Anders  G Warne
Anna Nergårdh

Den 1 april överlämnade regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh betänkandet ”God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem” till socialminister Lena Hallengren. I det redovisas centrala framgångsfaktorer och hinder för omställning till en nära vård. Utredningen lämnar även förslag med avsikt att stärka samverkan och skapa en mer sammanhängande hälso- och sjukvård.

– Jag ser särskilt positivt på att utredningen tydliggör att all hälso- och sjukvård ska ha samma kvalitetskrav och har samma behov av adekvat resurssättning och kompetensförsörjning, oavsett huvudman. Det är viktigt att stärka samverkan mellan regioner och kommuner och särskilt viktigt att tydliggöra den kommunala hälso- och sjukvårdens betydelse, konstaterar Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

För att harmonisera bättre med uppdraget föreslås begreppet hemsjukvård att ersättas med hälso- och sjukvård i hemmet.

– En mindre justering men en viktig markering för att tydliggöra att uppdraget inte bara omfattar sjukvård utan även hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser, säger Ida Kåhlin.

Andra viktiga förslag från utredningen gäller regleringen av individuell plan i både hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Här föreslås bland annat att den individuella planen måste innehålla vilka förebyggande och rehabiliterande insatser som personen behöver – av vikt för att se till att individens behov av arbetsterapeutiska insatser synliggörs och säkerställs.

Det finns även förslag kring huvudmännens ansvar att medverka i utbildning. Utredningen föreslår att regioner och kommuners ansvar för verksamhetsförlagd utbildning lagstadgas. Sveriges Arbetsterapeuter hoppas att det kommer att främja en hållbar kompetensförsörjning över hela landet.

På det stora hela ligger utredningens förslag i linje med den utveckling Sveriges Arbetsterapeuter vill se. Förbundet ser särskilt positivt på att den kommunala hälso- och sjukvården äntligen ges framflyttade positioner.

– Nu gäller det att huvudmännen börjar leva upp till det. För att ytterligare stärka kvalitet och patientsäkerhet i den kommunala rehabiliteringen hade vi dock gärna sett ett lagförslag med krav på Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering, MAR, i alla kommuner. Det kommer vi fortsätta föra fram till våra beslutsfattare i alla sammanhang vi kan, säger Ida Kåhlin.

Betänkandet för utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård

Film om betänkandet för utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård

Webbsida för Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård

Foto av regeringskansliet, Anders G Warne.