Hjälpmedelsriksdagen – för vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning

Med syftet att flytta fram hjälpmedelsförsörjningens frågor på den politiska agendan och att öka medvetenheten om frågorna i samhället lanserar nu Leva & Fungera mötet "Hjälpmedelsriksdagen", i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt.

– Aldrig har behovet av en nationell styrning av hjälpmedelsområdet varit mer tydligt än i dag och förbundets engagemang i Hjälpmedelsriksdagen ligger helt i linje med ställningstagandet En jämlik och hållbar hjälpmedelsförsörjning som vi antog tidigare i höstas. Min förhoppning är att Hjälpmedelsriksdagen kommer öka kunskapen och förståelsen kring ett hjälpmedels betydelse för individen och dennes anhöriga, den kompetens som krävs för att förskriva hjälpmedel och det samhällsekonomiska värde som ett hjälpmedel skapar, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande.

Hjälpmedelsriksdagen äger rum den 13 april 2021 i Göteborg och samlar politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer. Läs programmet och anmäl intresse senast den 10 februari. Om restriktionerna kvarstår i vår på grund av pandemin kommer dagen att bli digital eller delvis digital.