Här är Årets arbetsterapeut och Årets arbetsterapeutstudenter

Årets arbetsterapeut 2020 är Therese Rosenkvist, leg. arbetsterapeut i Socialpsykiatrin i Sjöbo kommun och Årets arbetsterapeutstudenter är Isidora Vera Valencia och Jennifer Johansson, studenter vid Karolinska Institutet och Linköpings universitet. Stort grattis!

Snart dags för 2021 års utmärkelse!

Från den 17 mars 2021 kan du börja nominera Årets arbetsterapeut och student 2021.

Förbundets frukostseminarium i dag på Arbetsterapins dag avslutades med att förbundsordförande Ida Kåhlin tillkännagav vinnarna av Årets arbetsterapeut och Årets arbetsterapeutstudent 2020.

Therese Rosenkvist, Årets arbetsterapeut

Som initiativtagare och projektledare för projektet ”Häng med oss ut” har Therese visat arbetsterapeutens värde när det gäller att bidra till ökad meningsfull aktivitet inom natur- och friluftsliv för personer med psykisk ohälsa.

Isidora Vera Valencia och Jennifer Johansson, Årets arbetsterapeutstudenter

Isidora Vera Valencia och Jennifer Johansson har drivit ett studentinitiativ kring interprofessionellt lärande (IPL) och lyft fram det som en nödvändig förutsättning för att klara omställningen till en god och nära vård.

Vinnarna belönas med diplom, blommor samt en vinstsumma på 10 000 respektive 5 000 kronor.

Mer om projektet "Häng med oss ut"

Läs mer om projektet på Sjöbo kommuns webbplats och i tidskriften Arbetsterapeuten

Hedersomnämnanden

Juryn valde också att dela ut hedersomnämnanden inom båda kategorierna.

  • Towe Berggren, student vid Karolinska Institutet, får hedersomnämnande för hennes arbete som bloggare på Karolinska Institutets webbplats, vilket bidragit till ökad medvetenhet och intresse för arbetsterapeututbildningens och arbetsterapeutprofessionens utveckling.
  • Agneta Carlsson, Rehabenheten, Hand- och Plastikkirurgiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, och Christer Larsson, FoU-enheten, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, får hedersomnämnande för sitt systematiska arbete med att utveckla evidensbaserad praxis inom arbetsterapi.

Juryn för utmärkelsen

  • Ida Kåhlin, förbundsordförande, VU, ordförande i juryn
  • Kristina Hultman, 1:e vice ordförande, VU
  • Karolina Behrnsten, 2:e vice ordförande, VU
  • Katja Alexanderson, chefredaktör Tidskriften Arbetsterapeuten
  • Ebba Gudmundsdottìr, ordförande Sveriges Arbetsterapeutstudenter
  • Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung, representant från samverkansrådet

Utmärkelsen delas ut i samarbete med Danske Bank.