Gratis inspirationsföreläsningar med förbundsordförande Ida Kåhlin

Illustration människor och mobiltelefon

På grund av de begränsningar som corona medför arbetar Sveriges Arbetsterapeuter nu hårt för att snabbt tillgängliggöra ett större utbud av digitala kurser. Nu kan vi erbjuda två kostnadsfria inspirationsföreläsningar med förbundsordförande Ida Kåhlin: "Framtidens arbetsterapi – så rustar vi oss för att möta den raplexa omvärlden" och "Nära liv nära vård".

Sverige och världen står just nu inför extraordinära utmaningar på grund av coronapandemin. Sveriges Arbetsterapeuter har beslutat att så långt det är möjligt och så länge det behövs anpassa vår verksamhet efter de förhållanden som råder. Kurser i förbundets regi som inte kan genomföras digitalt har ställts in eller flyttas fram till ett senare tillfälle.

Som ett led i detta arbete erbjuder vi dig som medlem att ta del av två kostnadsfria inspirationsföreläsningar.

Framtidens arbetsterapi – så rustar vi oss för att möta den raplexa omvärlden

I den här inspirationsföreläsningen reflekterar förbundsordförande Ida Kåhlin över de utmaningar som hälso- och sjukvård och omsorg står inför och hur vi arbetsterapeuter behöver rusta oss för att möta dessa.

Nära liv nära vård

En inspirationsföreläsning om framtidens digitala vardag och arbetsterapeuters digitala kompetens. Med utgångspunkt i projektet Nära liv nära vård som förbundet bedrev 2018 tillsammans med Kairos Future, reflekterar förbundsordförande Ida Kåhlin kring hur vi ska få framtidens allt mer digitala och nära vård och omsorg att fungera och vad arbetsterapeuters specifika digitala kompetens innebär.

Gå till föreläsningarna på Akademins kursplattform.