Glöm inte att svara på fortbildningsenkäten!

Nu har förbundets fortbildningsenkät landat i inkorgen hos alla yrkesverksamma medlemmar. Ditt svar är viktigt! Ju fler som besvarar enkäten, desto bättre underlag får förbundet för vårt arbete med att skapa förutsättningar för att arbetsterapeuter ska få en fortbildning som är relevant och nödvändig. Svara senast den 30 juli.

– Enkäten syftar till att mäta temperaturen på fortbildningsläget genom frågor om hur arbetsterapeuter tänker kring sin kompetens och fortbildning under 2019 och i framtiden. Nytt för i år är frågor riktade mot arbetsterapeuter som är chefer, säger Carita Nygren, professionsstrateg och enkätansvarig.

Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara. Vill vi ha ditt svar senast den 30 juli.