Fribeloppet slopas under 2020 för att fler ska kunna avlasta vården

Regeringen meddelade den 30 mars att tillfälligt ta bort fribeloppsgränsen under 2020 för att underlätta för dig som på grund av coronakrisen behöver gå in och arbeta inom vården eller andra yrken.

Detta betyder att även om man får högre inkomster under 2020 får man behålla alla sina studiemedel.

CSNs webbsida har mer information.

Följ vår rapportering om Coronaviruset här.