Fokus rehabilitering i Neurorapporten 2020

Neurorapporten 2020 handlar om rehabilitering och förklarar bland annat varför det är viktigt att fler får individuella rehabiliteringsplaner. Rapporten tar också upp vikten av att planerna följs upp och revideras vid behov.

Neurorapportens slutsatser i sex punkter:

  • Allt för få har idag en individuell rehabiliteringsplan.
  • Rehabiliteringsplaner och rehabiliteringsbehov måste följas upp i högre grad än vad som görs idag.
  • Sammanhängande teamrehabilitering erbjuds inte alla med neurologisk diagnos som är i behov av det. Det finns oacceptabla geografiska skillnader.
  • Patienter ges inte tillräcklig information om möjligheten till neurologisk rehabilitering. Inte heller tillräcklig hjälp att ansöka om det.
  • Det är viktigt att en individuell rehabiliteringsplan innehåller en fortsatt planering efter en rehabiliteringsperiod.
  • Regioner och kommuner kan understödja kontinuerlig rehabiliteringsträning.

– Årets Neurorapport bekräftar återigen hur eftersatta möjligheterna är för våra medlemmar att få tillgång till adekvat rehabilitering. För personer som lever med en neurologisk diagnos är det livsavgörande med en livslång och sammanhållen tillgång till rehabilitering, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro.

Läs rapporten på Neuros webbplats. Där finns även rapporter på regional nivå att ta del av.