Förslag om utökat uppdrag för företagshälsovården med anledning av Coronakrisen

SKR, Sobona och de centrala fackliga organisationerna, inkluderat AkademikerAlliansen som Sveriges Arbetsterapeuter hör till, har bett regeringen att skjuta till resurser för ett utökat uppdrag för företagshälsovården.

Företagshälsovården kan utgöra en viktig resurs för kommuner och regioner avseende arbetsmiljö och hjälp i att hantera anställdas oro. Förfrågan avser kompensation för merkostnader samt undanröjande av hinder för upphandling.