För färre elrullstolsrelaterade olyckor i trafiken

Förskriver du elrullstolar/elscootrar för utomhusbruk? Svara då på enkäten som NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) står bakom. Sveriges Arbetsterapeuter är med i projektets referensgrupp. Enkäten syftar till att färre ska skadas i elrullstolsrelaterade olyckor i trafiken.

Forskning har visat att det sker många elrullstolsrelaterade trafikolyckor med skadade och omkomna som följd. Det kan ha att göra med att antalet elrullstolar i trafiken ökar, men också att rätt kunskap saknas hos brukarna/användarna. Åtgärder behövs för ökad trafiksäkerhet! Projektets mål är att få fram relevant information och utbildning till brukare av elrullstol och att i dialog med kommuners trafikplanerare och tillverkare/försäljare hitta olika slags åtgärder för att förhindra olyckor.

För att kunna arbeta vidare i projektet behöver NTF inledningsvis få ta del av erfarenheter och kunskap från dig som förskriver elrullstolar eller elscootrar för utomhusbruk.  

Läs mer och svara på enkäten senast den 29 februari. Du svarar helt anonymt.

Tack för att du bidrar till ökad trafiksäkerhet för de som använder elrullstol/elscooter!