Flera fackliga framgångar

Senaste veckorna har våra centrala och lokala ombudsmän haft förhandlingar som resulterat i skadestånd – i ett par av fallen till förbundet, i ett fall till en enskild medlem och i ett annat till en krets. I ett av ärendena blev förbundets medlem dessutom erbjuden en tillsvidareanställning istället för att bli uppsagd.

I korthet handlade förhandlingarna om att arbetsgivarna inte efterlevt sin informations- och förhandlingsskyldighet gentemot förbundet.

Det är viktigt att vara med i facket, inte minst när det uppstår problem! Du är välkommen att kontakta våra ombudsmän, både centrala och lokala, om du behöver stöd i frågor som rör din anställning och arbetsmiljö.