Erfarenhetsutbyte kring arbetsterapi och covid-19

Sedan i våras anordnar förbundet regelbundna erfarenhetsbyten via Teams för alla utvecklingsintresserade arbetsterapeuter som vill dela erfarenheter kring covid-19. Nu finns möjlighet att i efterhand se presentationen från den 2:e december då Lisa Brändström, leg. arbetsterapeut och vårdutvecklare, berättade om arbetsterapeutens roll i sjukskrivningsprocessen i samband med covid-19. Nästa tillfälle är den 12 januari, vill du vara med?

Ta del av Lisas Brändströms presentation.

Nästa erfarenhetsutbyte håller vi den 12 januari, kl. 16:00–17:30. Då medverkar Sofi Fristedt, forskare Lunds universitet och lektor Hälsohögskolan i Jönköping, och berättar om sin forskning om äldres vardag under pandemin och Carina Göransson, leg. arbetsterapeut och hjälpmedelssamordnare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, delar sina erfarenheter kring andningsteknik i dagliga aktiviteter.

Vill du vara med eller veta mer om våra erfarenhetsutbyten? Kontakta Christina Lundqvist på christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se.