Enkät om förskrivning av tyngdtäcken – vi behöver dina erfarenheter!

Sveriges Arbetsterapeuter har de senaste veckorna arbetat intensivt för att MTP-rådet ska dra tillbaka sin avrådan gällande subventionering av tyngdtäcken och göra en ny bedömning. I november skickade vi en skrivelse till rådet och fick då till stånd ett tidigarelagt möte den 16 december för att framföra våra synpunkter. I vårt pågående förberedelsearbete inför mötet behöver vi nu din hjälp genom att du svarar på en kort enkät!

Till mötet med MTP-rådet och i vårt fortsatta arbete i frågan behöver vi en samlad nationell beskrivning av hur förskrivningen av tyngdtäcken går till ute i regioner och kommuner. Vilka grupper kan få ett förskrivet tyngdtäcke? Vilka är de vanligaste kriterierna för förskrivning och vilka konsekvenser kan uteblivna förskrivningar ge?

Vi har därför tagit fram en kort enkät till dig som arbetsterapeut som har eller har haft förskrivningsrätt för tyngdtäcken och som är verksam inom BUP, barnhabilitering, elevhälsa, vuxenhabilitering, funktionshinderomsorg, öppen- och slutenvårdspsykiatri, primärvård, hemsjukvård eller äldreomsorg.

Det är viktigt att du svarar eftersom det saknas nationell statistik inom området – vi behöver ett bra underlag för att stärka våra argument ytterligare. Stort tack på förhand för din värdefulla medverkan – tillsammans kan vi göra skillnad!

Enkäten är nu stängd. 

 Har du frågor om enkäten? Kontakta christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se.