En tillbakablick – så kom MOHO till Sverige

Ta del av skriften "En tillbakablick – så kom Model of Human Occupation till Sverige", där Lena Haglund, Chris Henriksson och Anette Kjellberg, leg. arbetsterapeuter och docenter vid Linköpings universitet, beskriver sina erfarenheter av modellens införande i Sverige.

Läs skriften En tillbakablick – så kom Model of Human Occupation till Sverige (pdf). Det finns också en engelsk version att ta del av på MOHO:s webbplats.

Akademin erbjuder ett stort antal översatta MOHO-instrument och onlinekursen MOHO-begrepp inför tillämpning av bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund

Studentlitteratur har nu även lanserat en ny svensk översättning av Kielhofners Model of Human Occupation – Teori och tillämpning, vilken du som medlem kan köpa till ett rabatterat pris av 634 kronor inklusive moms (710 kronor inklusive moms är ordinarie pris). Du tar del av erbjudandet via Min sida