En prövningens tid

Förbundsordförande Ida Kåhlin. Foto: Alexander Mahmoud

Nu prövas inte bara enskilda individer, riskgrupper och de som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg – nu prövas hela samhället, nationer, världen. Coronaviruset, covid-19, bryr sig inte om vare sig geografiska eller organisatoriska gränser.

Som arbetsterapeut är du redan högst berörd eller kan komma att bli det. Region Stockholm skjuter just nu upp all hälso- och sjukvård som kan anstå och vädjar till alla med sjukvårdsutbildning att bidra så mycket de bara kan. Hela verksamheter stänger ner och arbetsterapeuter kan komma att förflyttas till andra organisationer och få förändrade arbetsuppgifter. Mycket talar tyvärr för att denna situation även kommer att uppstå på andra håll i landet inom en snar framtid. Även du som arbetar med forskning, undervisning, som handläggare eller MAR påverkas. På grund av Corona undervisar du nu på distans eller kanske förbereds för andra, temporära arbetsuppgifter med anledning av Coronakrisen. Oavsett var och hur du utför ditt arbete spelar din arbetsterapeutiska kunskap och kompetens en stor roll för att vi tillsammans ska klara den exceptionella prövning vi står inför. Jag känner en stor tacksamhet för det viktiga jobb ni, alla medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter, nu gör under allt annat än ordinära förutsättningar. Tack!

Både arbetsgivare och arbetstagare ställs just nu inför nya och oväntade utmaningar, och ibland finns inte facit till hands för alla de situationer som uppstår. Vi ser dock en stor vilja och ansträngning hos både arbetsgivare, anställda och oss som fackliga organisationer. Tillsammans kommer vi att göra allt för att hitta lösningar i en svår tid.  Som din fackliga organisation för vi aktiva diskussioner med arbetsgivarrepresentanter inom såväl kommuner och regioner, som staten och det privata. Vi ingår i konstellationer som uppvaktar regeringen i frågor som är av betydelse för att vi ska klara den svåra tid vi befinner oss i och har framför oss.

På förbundets webbplats uppdaterar vi kontinuerligt information som är relaterad till Coronapandemin och av betydelse för arbetsterapeuters professionsutövning och arbetsförhållanden. Om du har någon som helst fråga kring detta är du varmt välkommen att kontakta mig eller kansliet.

Ida Kåhlin, förbundsordförande