Du som arbetar inom BUP heldygnsvård – vad kan förbättras?

Vad ser du skulle kunna förbättra vården inom BUP heldygnsvård? Nu har du chansen att vara med och påverka den framtida vården genom att dela med dig av dina erfarenheter i en anonym enkät som SBU och Socialstyrelsen står bakom. Enkäten riktar sig även till patienter och anhöriga. Sista dag att svara är den 31 oktober.

Just nu driver SBU och Socialstyrelsen ett projekt med målet att få veta vilka frågor inom BUP:s heldygnsvård som är viktigast att få mer kunskap om. Enkäten vänder sig till patienter (16–25 år), anhöriga och vårdpersonal och syftar till att få en bild av vad personer med erfarenhet från heldygnsvården själva anser vara viktigast att utveckla.

Enkäten kommer att vara öppen under oktober 2020 och följas upp av en workshop i början av nästa år.

Till enkäten