Coronarelaterade ersättningar med sjukpenning och frånvaro ska räknas som semesterlönegrundande

I en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Akademikeralliansen slår man fast att coronarelaterade ersättningar med sjukpenning och frånvaro ska räknas som semesterlönegrundande.

Möjligheten till ersättning riktar sig till personer som tillhör Socialstyrelsens definition av riskgrupper under coronapandemin, samt till anhöriga till personer som uppbär assistansersättning samt tillhör riskgrupp (SFS 2020:582). Dessa ersättningar hanteras helt av Försäkringskassan.

Viss sjukpenning i förebyggande syfte ger semesterlönegrundande frånvaro såsom SemL 17 § anger, som mest 180 dagar. Viss smittbärarpenning ger semesterlönegrundande frånvaro såsom SemL 17b § anger, som mest 180 dagar.

Överenskommelsen är giltig till och med 2020-12-31. Parterna kan förlänga ÖK vid behov.

Läs mer om ersättningen på Försäkringskassans webbplats.

På Min sida finns förbundets samlingssida från vilken du når all coronarelaterad information.