Breddad kompetens ger bättre elevhälsa

”Bra att tillgängligheten lyfts upp – det är första steget”, säger Ida Kåhlin om regeringens beslut att utreda och förtydliga vad som är en acceptabel lägstanivå för elevhälsan. ”Steg två är en breddad kompetens i elevhälsoteamen.”

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven fick genom ett tilläggsdirektiv i uppdrag att bland annat föreslå hur många elever varje skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator i elevhälsan kan ansvara för. Eftersom det inte är reglerat i skollagen är det stora skillnader mellan skolorna idag.

Utbildningsminister Anna Ekström går ett steg vidare och lyfter i ett uttalande till TT nya yrkesgrupper: ”Exempelvis arbetsterapeuter, som i större och större utsträckning finns i skolan. De gör väldigt stora insatser för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.”

– Nu måste utredaren och ansvariga för elevhälsan runt om i Sveriges kommuner lyssna på Anna Ekström. Vi har länge sagt att man inte bara kan fortsätta göra mer av samma sak. Det behövs en breddad kompetens i elevhälsoteamen. Förebyggande av ohälsa kräver fler professioner och mer specialiserat kunnande, säger Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin.

Uppdraget ska redovisas 28 februari 2021.

 

Läs intervjun med Anna Ekström i Aftonbladet

Läs om tilläggsdirektivet för utredningen