Bredare uppslutning stärker överenskommelsen ytterligare

IF Metall och Kommunal ansluter sig idag till den överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd som 16 oktober tecknades mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

PTK och Svenskt Näringsliv har sedan dess haft överläggningar för att justera avtalet till två parter istället för tre, men också för att öppna dörren för LO-förbund som vill ansluta sig. Villkoret är att de då antar huvudavtalet i sin helhet. Utöver de lösningar som gör det möjligt för LO-förbund att ansluta sig har vissa justeringar gjorts kring visstidsregleringen och reglerna om hyvling. Dessa förändringar gäller för såväl PTK som IF Metall och Kommunal och är viktiga för alla anställda.

Lagstiftning i linje med överenskommelsen kommer att innebära kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet – både för den som har ett jobb och för personer som är mellan jobb. Tillsammans med det huvudavtal som parterna därefter är beredda att anta är detta en reform som ger Sverige ett helt nytt system för trygghet, omställning och anställningsskydd.

Individer kommer att kunna stärka sin kompetens under hela arbetslivet. Överenskommelsen innebär också betydande förbättringar av visstidsanställdas möjligheter till omställning och utbildning. Samtidigt upprätthålls balansen mellan parterna, det fackliga inflytandet säkras och godtycke vid uppsägning motverkas.

– Nu är det upp till staten att uppfylla sin del i detta. Överenskommelsen är en helhet, där flera delar tillsammans skapar en stärkt anställningstrygghet. Politikerna kan inte välja delar av innehållet och bortse från andra, då faller parternas överenskommelse, säger PTK:s ordförande Martin Linder.

Läs mer om överenskommelsen från den 16 oktober på PTKs webb.