Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik – observation och intervju (META)

Arbetar du med personer som kan ha svårt att hantera vardagsteknik när den används i aktivitet, som en följd av exempelvis kognitiv svikt, hjärnskada eller demens? I höst kan du gå Akademins nya distanskurs i bedömningsinstrumentet META. Instrumentet ingår som kurslitteratur men går också att köpa separat.

META kan ge kunskap om observerade färdigheter i användning av vardagsteknik, förståelse för personens egen uppfattning om förmågan samt ringa in områden för arbetsterapeutisk intervention. 


Distanskursen är den 16–17 november och du anmäler dig senast den 26 oktober. Manualen kan köpas separat i webbutiken men vi rekommenderar Akademins kurs för bästa möjliga grund i användandet av instrumentet. I oktober släpps även en engelsk översättning av META.

Läs mer om kursen och anmäl dig.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning. 

Bli medlem!