Artikel från Jönköping i specialnummer av WFOT:s Bulletin

Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter är du också medlem i WFOT och har tillgång till WFOT:s tidning Bulletin, som utkommer digitalt två gånger per år. Nu finns ett specialnummer ute med temat "sustainability" där en av artiklarna är skriven av forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Artikeln från Hälsohögskolan i Jönköping, Making sustainability in occupational therapy visible by relating to the Agenda 2030 goals – A case description of a Swedish university, beskriver hur hållbar utveckling och FN:s globala mål integreras i arbetsterapeutisk utbildning och forskning.

För att ta del av numret och läsa artikeln samt tidigare nummer av Bulletinen behöver du logga in på WFOT:s webbplats. Har du inget konto? Registrera dig genom att fylla i Membership Registration Form. Du hittar ditt medlemsnummer på din faktura från förbundet eller på baksidan av tidskriften Arbetsterapeuten.

Detta får du som medlem i WFOT

Utöver Bulletinen får du bland annat:

  • Tillgång till Occupational Therapy International Online Network (OTION), vilket är ett forum där du kan ställa och svara på frågor från arbetsterapeuter världen över.
  • WFOT E-news varje kvartal – du kan registrera dig för nyhetsbrevet och få det i din mejl.
  • Tillgång till olika webbutbildningar och gratis och rabatterade publikationer.
  • 33 % rabatt på tidskriften Occupational Therapy International.

Läs mer om WFOT och förbundets internationella arbete.