Arbetsterapiforum den 16–17 mars 2021 blir helt digitalt

På grund av pandemin gör vi nu allt för att hitta en ny och annorlunda form för ett lättillgängligt, helt digitalt Arbetsterapiforum. Anmälan öppnar när det finns ett preliminärt program. Vi ställer om, inte in!