Arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen – ny rapport

Nu kan ta del du ta del av hur man utvecklat och utvärderat arbetet med att ha arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagning i Lund. Rapporten "Arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen. Bättre patientflöde, tryggare personal och tryggare hemgång” är resultatet av ett lokalt kvalitetsarbete.

Rapporten har tagits fram av Birgitta Wästberg, Maja Cronert, Karin Strand och Sofia Hagel, verksamma vid Skånes universitetssjukhus. I rapporten beskrivs arbetssätt och erfarenheter kring arbetet.

Här kan du läsa rapporten (länk till pdf).