Arbetsmiljöarbete under coronapandemin – stöd för att hantera risker, oro och nya arbetssätt

Hur kan vi hjälpas åt att minska spridningen av covid-19 samtidigt som vi behåller en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser? Suntarbetsliv erbjuder stöd till chefer och skyddsombud för att hantera risker, arbetsanpassningar, oro och kris som orsakas av coronapandemin.