Arbete under jul och nyår – vad gäller?

Nu är det återigen dags att planera för jul. På grund av den nya utskrivningslagen vill många arbetsgivare att vi ska ställa upp på att arbeta lätthelgdagar, helgdagsaftnar och söndagar.

Men Sveriges Arbetsterapeuter anser att medlemmar anställda i kommun eller region där 40 timmars arbetsvecka anges i anställningsavtalet normalt sett inte är arbetsskyldiga lätthelgdagar (helgdagar som infaller på dagarna måndag–lördag) och vissa helgdagsaftnar (inte heller söndagar utifrån anställningsavtal).

Hör av dig till ditt ombud inom Sveriges Arbetsterapeuter eller Medlemsrådgivningen om du har frågor om arbete under julen!