Anna gick Akademins första distanskurs

Anna Sollander

”Arbetsterapi för barn med fokus på sensorisk bearbetning och Sensory Processing Measure (SPM)” är den första av Akademins kurser som omvandlats till distanskurs för att möjliggöra kompetensutveckling även under coronapandemin. Anna Sollander var en av deltagarna på kursen den 14–15 september.

Anna Sollander arbetar som arbetsterapeut inom elevhälsan på en mellanstadieskola i Mullsjö kommun, där hon möter många barn med misstänkta sensoriska svårigheter. För att lättare kunna identifiera grundsvårigheter hos barnen och hitta bra åtgärder och anpassningar anmälde hon sig till SPM-kursen.

Vad tyckte du om kursen?

– Kursen var jättebra och intressant och kursledarna var väldigt kunniga. Jag lärde mig mycket om sensorik och fick en förståelse för hur jag kan använda SPM i mitt arbete.

Hur var det att ställa om och gå kurs på distans?

– För mig var det inga problem. Det var smidigt att inte behöva lägga tid och energi på resa fram och tillbaka till Stockholm. Jag är dessutom en person som har svårt att sitta stilla och fokusera under längre tid, så det var perfekt för mig att kunna vara rörlig under föreläsningstiderna utan att jag störde någon annan. Det var också bra att vi kursdeltagare kunde äta, fika, dricka och så vidare när vi ville, samtidigt som föreläsningarna ägde rum.

Nackdelen med att gå en distanskurs tycker Anna är att det inte finns möjlighet att lära känna kursdeltagarna på samma sätt och att det inte blir spontana diskussioner som det kan bli när man ses fysiskt.

– Teknikstrul ställde också det för vissa kursdeltagare men min upplevelse är att kursledarna visade stor förståelse för det och gav mycket hjälp för att lösa strulet.

Har du något medskick?

– Tveka inte att gå en kurs även om den är på distans eller online, det går jättebra och det finns stora fördelar med den här typen av upplägg. Men det är bra att kolla upp tekniken ordentligt innan kursstart.

Mer om SPM och kursen

Barn och ungdomar som har svårt att sitta still och koncentrera sig eller har betydande inlärningsproblematik kan ha en avvikande sensorisk bearbetning. SPM är ett screeninginstrument som kartlägger och identifierar sensoriska processer och dess påverkan vid aktivitetsutförande. Kursdeltagarna introduceras i en teoretisk grund gällande våra sinnen, deras samverkan och betydelse för vår utveckling samt i det dagliga livet. SPM introduceras och deltagarna får träning i att administrera, bedöma och analysera resultat. Målformulering och behandlingsstrategier diskuteras med fokus på aktivitetsbaserad arbetsterapi.

Om du är intresserad av att få information om datum för nästa SPM-kurs, 2021, läs mer om kursen och skriv upp dig på vår intresselista.

Dags att kompetensutveckla dig?

Kolla in vårt utbud av distans- och onlinekurser. 

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid antagningen till kurserna.

Du behöver bli medlem innan du anmäler dig till kursen eller köper instrumentet för att få medlemspris.

Bli medlem!

Vad är skillnaden mellan online- och distanskurs?

Onlinekurserna är utformade för att göras självständigt på nätet och innehåller olika steg som du själv styr över – du bestämmer själv när du går kursen och när du gör de olika delarna. En distanskurs är en mer omfattande ”klassrumskurs” men som du kan gå hemifrån, med obligatoriska moment och interaktion med lärare.