AkademikerAlliansens yrkanden inför avtalsrörelsen 2020

Den 9 januari överlämnade AkademikerAlliansen, som Sveriges Arbetsterapeuter ingår i, sina yrkanden inför avtalsrörelsen 2020 till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona. Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

AkademikerAlliansens avtal löper tills vidare, men det finns i avtalsformen möjlighet att när som helst lyfta upp frågor till förhandling.

Hållbart och längre arbetsliv, tillsvidareanställning för chefer och bättre villkor för föräldrar är några av AkademikerAlliansens viktigaste frågor när det gäller att utveckla kollektivavtalen i kommuner och regioner.

Ta del av hela yrkandet på AkademikerAlliansens webbplats.