Nyheter 2020

November 2020

"Pionjärerna" – nu även som e-bok!

2020-11-27

Förra året, när vi firade Arbetsterapi 75 år i Sverige-jubileum, släppte vi boken ”Pionjärerna”, som historiskt skildrar hur 13 orädda, envisa, uppfinningsrika kvinnor plöjer ny mark och formar yrket arbetsterapi.

Läs mer

Västmanland uppåt i Kretskampen

2020-11-26

Med 5 dagar kvar att svara på årets löneenkät fortsätter nu Kretskampen för att se vilka kretsar som är bäst på att svara på enkäten. Vi utlovar ära och berömmelse till kretsen med bäst resultat efter stängning! Just nu verkar Gotland och Blekinge vara ohotade i topp!

Läs mer

”En av de mest givande kurser jag någonsin gått”

2020-11-26

Jobbar du inom psykiatrin? Med stress och utbrändhet? Då kan vi tipsa om Akademins kurs "Tree Theme Method® (TTM)". TTM har funnits länge i vårt kursutbud och får genomgående väldigt fina omdömen från deltagarna. Nu har kursen fått ett helt nytt upplägg och du kan gå den på distans med start i februari.

Läs mer

Ny upplaga av COPM

2020-11-26

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) är ett bedömningsinstrument som används för identifiering och skattning av aktuellt aktivitetsutförande inom klinisk och kommunal verksamhet samt inom forskning. Det kanadensiska originalet av COPM har genomgått några mindre förändringar och nu även den svenska COPM, som du köper i webbutiken till medlemspris.

Läs mer

Hjälpmedelsriksdagen – för vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning

2020-11-25

Med syftet att flytta fram hjälpmedelsförsörjningens frågor på den politiska agendan och att öka medvetenheten om frågorna i samhället lanserar nu Leva & Fungera mötet "Hjälpmedelsriksdagen", i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt.

Läs mer

Webbinarium för arbetsmiljöstrateger

2020-11-24

Vi påminner dig som är arbetsmiljöstrateg! Första december kl 14-16 genomförs ett webbinarium via Teams.

Läs mer

Vi är kvar i AB 17!

2020-11-23

AkademikerAlliansens representantskap beslöt den 18 november att inte anta ett slutbud från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sobona, avseende förändrade allmänna villkor för medlemsförbundens sammanlagt cirka 67 000 medlemmar. Därmed är vi kvar i AB 17!

Läs mer

Spännande föreläsningar på Skaraborgs digitala kretsmöte

2020-11-20

Den 5 november hade Skaraborgskretsen ett digitalt kretsmöte. På agendan stod två föreläsningar: Wallescka Östlund pratade om sexuell hälsa inom arbetsterapi och Heléne Persson berättade om sitt jobb som leg. arbetsterapeut på Arbetsmarknadscenter i Falköping.

Läs mer

AkademikerAlliansen säger nej till slutbud

2020-11-19

AkademikerAlliansens representantskap beslöt den 18 november att inte anta ett slutbud från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sobona, avseende förändrade allmänna villkor för medlemsförbundens sammanlagt cirka 67 000 medlemmar. ”Vi anser att våra medlemmar får bättre villkor genom att ligga kvar i nuvarande allmänna villkorsavtal”, säger Anitha Wijkström, ordförande i AkademikerAlliansens representantskap.

Läs mer

Nya skrifter om arbetsterapeutens insatser vid covid-19

2020-11-18

Nu finns två nya skrifter som beskriver och exemplifierar arbetsterapeutens insatser i samband med covid-19. Den ena handlar om slutenvård och den andra om öppenvård och primärvård.

Läs mer

”Spännande och inspirerande att få lyssna till Ida Kåhlin och Boel Eklund”

2020-11-17

Uppåt 40 medlemmar deltog på Kronobergs medlemsträff den 5 november. Ursprungsplanen var att träffen skulle vara både fysisk och digital men när coronaläget förvärrades ställde kretsen om och körde på ett helt digitalt möte, vilket möjliggjorde för fler att delta.

Läs mer

Gör om och gör rätt!

2020-11-13

Sveriges Arbetsterapeuter har skickat en skrivelse till Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, angående rekommendationen till regionerna att inte längre subventionera tyngdtäcken. Förbundet vill att beslutet dras tillbaka och att en ny bedömning görs där hänsyn tas till beprövad erfarenhet, bästa tillgängliga kunskap och att en remissrunda genomförs med berörda myndigheter och organisationer. Vi har nu fått till stånd ett tidigarelagt möte med MTP-rådet den 16 december för att framföra våra synpunkter.

Läs mer

Tyngden av ett beslut

2020-11-12

Ordförande Ida Kåhlin om Medicintekniska produktrådets, MTP-rådets, rekommendation till samtliga regioner att utesluta tyngdtäcken som förskrivbara hjälpmedel.

Läs mer

Arbete under jul och nyår – vad gäller?

2020-11-10

Nu är det återigen dags att planera för jul. På grund av den nya utskrivningslagen vill många arbetsgivare att vi ska ställa upp på att arbeta lätthelgdagar, helgdagsaftnar och söndagar.

Läs mer

Anmälan öppen till Arbetsterapiforum 2021

2020-11-10

Nu kan du anmäla dig till det helt digitala Arbetsterapiforum, den 16-17 mars 2021! Webben är uppdaterad med program och priser. Sista dag för anmälan är den 5 mars.

Läs mer

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare införs

2020-11-06

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet har regeringen fattat beslut om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Läs mer

Abstraktinlämning öppen till WFOT-kongress i Paris 2022  

2020-11-06

WFOT-kongressen kommer att äga rum den 27–30 mars 2022, i Paris. Temat för kongressen är "Occupational R-Evolution". Nu kan du skicka in ditt abstrakt.

Läs mer

Webbinarium om lön engagerade!

2020-11-04

Ett femtiotal förtroendevalda som företräder förbundet och löneförhandlar deltog under onsdagen vid ett webbinarium om löneförhandling.

Läs mer

Inspiration att tänka nya arenor på Norrbottens föreläsning

2020-11-03

På Arbetsterapins dag den 27 oktober bjöd Norrbottenkretsen in till en öppen digital inspirationsföreläsning där cirka 35 personer deltog från olika verksamheter. Gabriel Walter föreläste om sitt jobb som leg. arbetsterapeut på barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar.

Läs mer

En tillbakablick – så kom MOHO till Sverige

2020-11-03

Ta del av skriften "En tillbakablick – så kom Model of Human Occupation till Sverige", där Lena Haglund, Chris Henriksson och Anette Kjellberg, leg. arbetsterapeuter och docenter vid Linköpings universitet, beskriver sina erfarenheter av modellens införande i Sverige.

Läs mer

På agendan i Jönköping: Arbetsterapi + sex = sant!

2020-11-02

Räknas sex som en meningsfull aktivitet inom arbetsterapi? Borde inte arbetsterapeuter ha en lika vanlig roll när det gäller interventioner vid sexuella aktivitetsproblem som vid till exempel svårigheter med matlagning? 37 medlemmar, både yrkesverksamma och studenter, lyssnade till Anna Lindskog, leg. arbetsterapeut och sexolog, på Jönköpingskretsens digitala inspirationsföreläsning den 22 oktober.

Läs mer

Information och inspiration kring arbetsterapi på Kalmars öppna föreläsning

2020-11-02

Den 23 oktober bjöd Kalmarkretsen in till en öppen digital inspirationsföreläsning på temat ”Arbetsterapi – nu och framtid”. Bland deltagarna fanns utöver arbetsterapeuter även chefer och representanter från andra professioner.

Läs mer

Månadens bok: ADL-Taxonomin®

2020-11-01

Under november 2020 köper du som medlem Akademins ADL-Taxonomin® med 20 procents rabatt på medlemspriset. Det är ett av de mest använda arbetsterapeutiska bedömningsinstrumenten i Sverige och ger en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter. Instrumentet används även inom rehabilitering efter covid-19.

Läs mer