Nyheter 2020

Juli 2020

Uppdaterad version av engelska DOA

2020-07-02

Nu finns en ny version av "Dialogue about Work Ability (DWA)" (4.2/2020) som baseras på den senaste svenska versionen av "Dialog om arbetsförmåga (DOA)" från 2017.

Läs mer