Nyheter 2020

April 2020

Uppslutning i en svår tid

2020-04-07

Nu prövas inte bara enskilda individer, riskgrupper och de som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg – nu prövas hela samhällen, nationer och världen. Vi befinner oss i en tid med fler frågor än svar, och vår uthållighet sätts på stora prov.

Läs mer

Pride 2020 – fira under förbundets flagg!

2020-04-04

I dessa utmanande Coronatider kan det kännas konstigt att börja tala om Prideplanering, men vi hoppas och planerar för att Pride kommer att kunna gå av stapeln även i år – det är viktigt för förbundet att få demonstrera att vi står för allas rätt att älska och vara den de vill, även på jobbet och under studietiden!

Läs mer

Extra information med anledning av aktiverat krislägesavtal inom Region Stockholms intensivvårdsavdelning

2020-04-03

Idag har SKR beviljat aktivering av Krislägesavtalet för Region Stockholms intensivvårdsavdelning. Eftersom även andra regioner och kommuner framöver kan komma att få aktiverade krislägesavtal, vill vi nu ge en övergripande information om hur Krislägesavtalet i praktiken kan tillämpas. Det är bara SKR eller Sobona som kan aktivera ett krislägesavtal. I skrivande stund är det bara beviljat för Region Stockholms intensivvårdsavdelning, men läget kan komma att ändras inom kort. Det är därför bra att känna till vad som gäller.

Läs mer

Gratis inspirationsföreläsningar med förbundsordförande Ida Kåhlin

2020-04-03

På grund av de begränsningar som corona medför arbetar Sveriges Arbetsterapeuter nu hårt för att snabbt tillgängliggöra ett större utbud av digitala kurser. Nu kan vi erbjuda två kostnadsfria inspirationsföreläsningar med förbundsordförande Ida Kåhlin: "Framtidens arbetsterapi – så rustar vi oss för att möta den raplexa omvärlden" och "Nära liv nära vård".

Läs mer

Skyddsutrustning och skyddsstopp

2020-04-03

Det kommer in många frågor om bland annat skyddsutrustning till vår fackliga rådgivning. I vår coronarelaterade FAQ (frågor och svar) berättar vi vad man har för möjligheter att påverka frågan om skyddsutrustning, vad som händer när skyddsutrustningen tar slut och vad skyddsstopp är.

Läs mer

Ny rapport om arbetsterapi och hälsoekonomi: Arbetsterapi lönar sig

2020-04-02

Nu finns en färsk rapport om arbetsterapi och hälsoekonomi. Den är framtagen av de fem nordiska arbetsterapeutförbunden i samarbete med nordiska forskare på området. Resultatet visar att arbetsterapeuters insatser gagnar samhällsekonomin.

Läs mer

Huvudbetänkande för utredningen God och nära vård

2020-04-02

Den 1 april överlämnade regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh betänkandet ”God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem” till socialminister Lena Hallengren. I det redovisas centrala framgångsfaktorer och hinder för omställning till en nära vård. Utredningen lämnar även förslag med avsikt att stärka samverkan och skapa en mer sammanhängande hälso- och sjukvård.

Läs mer

Ny lag ger snabbare utskrivning från slutenvården

2020-04-02

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport "Laga efter läge. Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården" visar att patienter skrivs ut snabbare från sjukhusen sedan lagen infördes. I rapporten lyfts också betydelsen av att rätt kompetens finns att tillgå vid sjukhus och i kommunerna.

Läs mer

MOHO-kampanj – ny onlinekurs på svenska och extra medlemsrabatter

2020-04-01

Nu kan du äntligen gå en onlinekurs i MOHO, på svenska! Under april har du som medlem dessutom 20 % rabatt på medlemspriset på Akademins 11 översatta MOHO-instrument. Passa även på att köpa Studentlitteraturs nya översättning av MOHO-boken med 10 % rabatt.

Läs mer