Nyheter 2020

September 2020

Balansera mera – kampanj för att förhindra fallolyckor

2020-09-23

Under vecka 40, den 28 september–4 oktober, pågår Socialstyrelsens kampanj "Balansera mera", som har budskapet att det är mycket man som äldre kan göra själv för att minska risken att falla. Det finns ett omfattande kampanjmaterial att använda för dig som jobbar med fallprevention.

Läs mer

Statliga yrkandena överlämnade

2020-09-22

Idag, den 22 september, har Saco-S överlämnat sina yrkanden inför avtalsrörelsen till Arbetsgivarverket och vice versa. Saco-S inriktning är ett hållbart arbetsliv för varje individ och har också stort fokus på det digitala arbetslivet.

Läs mer

Nytt stöd för personer med Alzheimers sjukdom

2020-09-22

Ett nytt lättanvänt och digitalt stöd för personer med Alzheimers sjukdom, Alzheimer Guiden, håller på att utvecklas. Just nu pågår insamling av erfarenheter och behov hos personer med Alzheimers sjukdom men senare höst önskas input även från anhöriga och medarbetare inom offentlig sektor. Vill du vara med och bidra?

Läs mer

Rekordstora satsningar på kommunerna

2020-09-21

Den största posten i regeringens budgetproposition för 2021 är höjda statsbidrag till kommunerna. Utöver de generella satsningarna kommer bland annat äldreomsorgen att få stora riktade tillskott.

Läs mer

Anna gick Akademins första distanskurs

2020-09-21

”Arbetsterapi för barn med fokus på sensorisk bearbetning och Sensory Processing Measure (SPM)” är den första av Akademins kurser som omvandlats till distanskurs för att möjliggöra kompetensutveckling även under coronapandemin. Anna Sollander var en av deltagarna på kursen den 14–15 september.

Läs mer

Justerad avgift till Akademikernas a-kassa

2020-09-18

Avgiften till Akademikernas a-kassa är från och med den 1 oktober 140 kronor. Orsaken till avgiftshöjningen är förbättrade villkor i försäkringen; dagpenningtaket höjdes från 910 kronor till 1200 kronor av regeringen i mars för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för individerna och samhället.

Läs mer

Coronarelaterade ersättningar med sjukpenning och frånvaro ska räknas som semesterlönegrundande

2020-09-15

I en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Akademikeralliansen slår man fast att coronarelaterade ersättningar med sjukpenning och frånvaro ska räknas som semesterlönegrundande.

Läs mer

Undantag förlängt

2020-09-15

Överenskommelse mellan SKR, Sobona och AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av covid-19 har förlängts.

Läs mer

Konkreta råd till dem som drabbats av uttalad trötthet efter covid-19

2020-09-14

Nu finns en broschyr med praktiska råd till långvarigt covid-19-sjuka som vårdar sig själv i hemmet. ”Det finns en risk att de som inte har fått vård på sjukhus faller mellan stolarna. Det här är ett bra och kompletterande stöd”, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Läs mer

Nu grattar vi Maria Borgestig!

2020-09-09

Vi grattade i slutet av förra året Uppsala Universitet när annonsen för en tjänst som universitetslektor i arbetsterapi publicerades. Nu är det dags för Sveriges Arbetsterapeuter att gratta Maria Borgestig som har blivit utsedd till universitetslektor för den nya utbildningen.

Läs mer

MOHO – flera instrument och onlinekurs

2020-09-09

I Akademins utbud finns 11 stycken MOHO-översatta instrument som du som medlem köper till medlemspris. Missa inte heller vår nya onlinekurs "MOHO-begrepp inför tillämpning av bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund".

Läs mer

Regeringen har lyssnat – stärker rehab efter covid

2020-09-04

Socialstyrelsen ska ta fram en modell för rehabilitering för personer som lider av långvariga komplikationer efter covid-19. ”Mycket glädjande och ett tydligt exempel på att regeringen har lyssnat på vårt budskap,” säger Ida Kåhlin.

Läs mer

Nu lanseras Hjälpmedelsriksdagen

2020-09-02

Nu lanserar Nordens största mötesplats för hjälpmedel och tillgänglighet, Leva & Fungera, Hjälpmedelsriksdagen i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt.

Läs mer

Medlemsrabatt på "Seniorboken – senior i det smarta samhället"

2020-09-02

Vad behöver seniorer veta om de stora förändringar som sker i utvecklingen av det smarta samhället? Nu kan vi erbjuda dig som medlem en förmånlig rabatt under september på Seniorboken, som handlar om boende, konsumtion, vård och omsorg i en ny tid.

Läs mer

Bli certifierad i ReDO® Familj i höst

2020-09-02

ReDO® Familj är en aktivitetsbaserad gruppintervention med fokus på hälsofrämjande aktiviteter för hela familjen. En nyhet är att även du som inte är certifierad i originalversionen av ReDO®-metoden kan gå kurs och bli certifierad i ReDO® Familj. Kursen ges på distans den 23–24 november.

Läs mer

Månadens bok: Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

2020-09-02

Levnadsvanornas stora betydelse för hälsa är alltid ett aktuellt ämne och här har arbetsterapeuter en viktig roll. Under september köper du som medlem "Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv” med 20 % rabatt på medlemspriset.

Läs mer