WFOT har ny webbplats

WFOT:s webbplats, wfot.org, har fått ny kostym. Mika Levin-Smeds, ledamot i förbundsstyrelsen, har koll på varför du som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har nytta av att besöka sidan regelbundet.

Du som är medlem i Sveriges Arbetsterapeuter är automatiskt medlem i the World Federation of Occupational Therapy (WFOT). För att ta del av dina förmåner behöver du först  registrera dig på WFOT:s webbplats med hjälp av ditt medlemsnummer hos oss (se baksidan av Arbetsterapeuten eller på din faktura). Eftersom webbplatsen är ny behöver du registrera dig på nytt och det är lätt att bekräftelsemejlet hamnar i skräpposten – håll utkik där!

Mika Levin-Smeds, ledamot i förbundsstyrelsen och mottagare av förbundets inspiratörsutmärkelse 2018 för sitt Instagramkonto arbetsterapisverigetycker att sidan har mycket att erbjuda. 

Vad har våra medlemmar för nytta av WFOT:s webbplats?
– Som medlem kan du använda  Occupational Therapy International Online Network (OTION), vilket är ett forum där du kan ställa och svara på frågor från arbetsterapeuter världen över. Du får också tillgång till olika webbutbildningar, gratis och rabatterade publikationer och du kan registrera dig för att få nyhetsbrevet WFOT E-news till din mejl. Missa inte heller Resources, där det finns mycket användbart material, till exempel inför World OT Day

Vilka är de största förbättringarna med den nya sidan?
– Jag tycker den är mer överskådlig nu – det är enklare att logga in och hitta det man söker, till exempel Bulletin, WFOT:s egna tidning.

Hur använder du själv sidan?
– Jag håller mig framförallt ajour kring olika nyheter och lyssnar på poddar och föreläsningar som länkas via sidan. Det kan jag rekommendera att kolla in!

Om WFOT

Den internationella sammanslutningen för arbetsterapeuter WFOT grundades 1952 och har i dag 101 medlemsorganisationer, representerar 550 000 arbetsterapeuter över hela världen och marknadsför arbetsterapi som yrke och som ämne.

Sveriges Arbetsterapeuter har varit medlem ända sedan WFOT grundades. Delegater från medlemsländerna träffas vartannat år till ett Council Meeting. Senaste mötet ägde rum i Sydafrika 2018.