Vi ställer frågan: Vad är viktigt för dig?

Den 4 juni är det "Vad är viktigt för dig-dagen", som syftar till att uppmärksamma vikten av personcentrering och meningsfulla samtal inom vården. Ida Kåhlin medverkar på SKL:s webbkonferens på temat, som du kan följa live.

Ett personcentrerat förhållningssätt är grunden inom arbetsterapi och det är självklart för arbetsterapeuter att ha en dialog om vad som är viktigt för personen de har framför sig. Att se den enskilda personen, att involvera och anpassa insatser efter individens behov, resurser och förutsättningar.

Sveriges Arbetsterapeuter vill bidra till en ökad personcentrering inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg och därför ställer vi oss bakom ”Vad är viktigt för dig-dagen", som äger rum den 4 juni och som har fokus personcentrering i praktiken. "What matters to you-day" är ett internationellt initiativ som utanför Sverige firas den 6 juni och som tidigare år engagerat många länder världen över. 

Webbkonferens om personcentrerad vård

För att uppmärksamma dagen anordnar SKL en webbkonferens den 4 juni, kl. 14:00–15:30, där Ida Kåhlin medverkar tillsammans med bland annat Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla personcentrerad vård och är ett forum för att få och dela goda idéer och exempel kring hur vi kan få igång andra former av samtal i vården, både i det som sker i det enskilda mötet men också mellan medarbetare i organisationen.

Det är kostnadsfritt att delta men du behöver anmäla dig, senast den 3 juni. 

Jobbar du med personcentrering och vill bidra med inspiration till konferensen?

SKL söker korta, kärnfulla citat och exempel att läsa upp under konferensen. Skicka en kort text och gärna även en bild till cristin@cristinlind.com senast den 27 maj. Texten kan handla om hur ni uppmärksammar Vad är viktigt för dig-dagen eller beskriva konkret hur din verksamhet jobbar för att utgå ifrån vad är viktigt för patienten/brukaren, och vad det har lett till. Skriv gärna så konkret som möjligt för att visa hur det kan se ut på riktigt. 

Mer om arbetsterapi och personcentrering