”Vi kräver en särskild konsekvensutredning”

Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna, Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter och Anders Wahlberg, Psykologförbundet träffade Annica Dahl, statssekreterare med ansvar för arbetsmarknadspolitik (i mitten).

Statssekreterare Annica Dahl på Arbetsmarknadsdepartementet fick ett tydligt budskap av förbundsordförande Ida Kåhlin: ”Nedmonteringen av stödet till personer med funktionsnedsättning på arbetsförmedlingar runt om i landet måste få ett slut.”

Sveriges Arbetsterapeuter träffade arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons statssekreterare tillsammans med Fysioterapeuterna, Akademikerförbundet SSR och Psykologförbundet idag för att uttrycka sin oro över utvecklingen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom Arbetsförmedlingen.

– Regeringen och Arbetsmarknadsdepartementet måste ta sitt ansvar och agera för att trygga stödet till personer med funktionsnedsättning. Vi kräver att en särskild konsekvensutredning görs snarast, säger Ida Kåhlin.