Värdet av ditt medlemskap när något hanteras fel

Utöver alla medlemsförmåner - som bra försäkringar, stora rabatter på kurser, instrument och litteratur, tillgång till lönestatistik och rådgivning i arbetsrättsliga frågor – är ditt medlemskap hos oss en extra trygghet när något hanteras fel på jobbet. I ett fall där förbundet stämt Region Uppsala i Arbetsdomstolen, AD, har det nu skett en förlikning.

Sveriges Arbetsterapeuter ansåg att Region Uppsala begick brott mot kollektivavtal när arbetsgivaren inte specifikt kallade Sveriges Arbetsterapeuter till ett samverkansmöte, då arbetsgivaren fattade beslut om att dra in en arbetsterapeuttjänst. Regionen hade endast skickat kallelsen till Sacorådet och menade att frågan inte specifikt berörde Sveriges Arbetsterapeuter.

Vid ett sammanträde i Arbetsdomstolen träffade parterna en förlikning som gick ut på att Region Uppsala ska anordna en workshop, med tvisten som grund, för alla Sacoförbund. Regionen ska också betala ett skadestånd till Sveriges Arbetsterapeuter.

Förbundet tycker att det är allvarligt när det inte får rätt att samverka och förhandla när tjänsteutrymmen försvinner för medlemmarna.  Med workshopen kommer det att bli tydligt för parterna i vilka frågor arbetsgivaren ska kalla förbunden till samverkan, så att det inte händer igen.

Bakgrund

Sveriges Arbetsterapeuter har i samverkansavtalet tillsammans med andra Sacoförbund förhandlat fram att arbetsgivaren ska skicka en kallelse till samverkan om en fråga särskilt berör ett eller flera förbund, så att förbunden ska kunna samverka och förhandla frågor för sina egna medlemmar.