”Väldigt inspirerande”

Sophia Ljunggren gick Akademins kurs i ReDO™-metoden och tycker att alla de olika perspektiven och erfarenheterna som kursdeltagarna står för var särskilt värdefullt.

Den 29–30 oktober certifierade Akademin ett 30-tal arbetsterapeuter i ReDO™-metoden på förbundets kansli. Sophia Ljunggren, leg. arbetsterapeut vid Capio Rehab Gårda i Göteborg, var en av deltagarna.

Rehab Gårda är en nyöppnad rehabmottagning i Göteborg där Sophia har varit med från starten för en månad sedan.

Varför går du den här kursen?

– Jag har hört mycket gott om den av tidigare kursdeltagare och kolleger. De människor jag möter i mitt arbete behöver just det stödet som ReDO™ kan ge. Kursen blir en påbyggnad av den kunskap jag redan har.

Vad tycker du om kursen hittills?

– Väldigt inspirerande! Lena-Karin Erlandsson (kursledare tillika utvecklare av metoden, reds. anm.) har gett oss många intressanta reflektionspunkter som har fördjupat min kunskap kring hur jag kan jobba för förändring av vardagen.

Vad har varit bäst?

– Det är nog variationen bland oss deltagare. Alla har olika perspektiv och vi kan delge varandra erfarenheter från våra respektive verksamheter. Det är väldigt värdefullt!

Kort om ReDO™-metoden och kursen

ReDO™-metoden riktar sig till människor som har behov av att varaktigt förändra sin vardag, oavsett diagnos eller vårdform. Metoden, som är ett evidensbaserat behandlingsprogram, syftar till att de personer som erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa och i de fall det är tillämpligt, återgå i arbete.

Kursen innebär att du certifierar dig som användare av ReDO™-metoden, det vill säga, säkerställer att du kan använda metoden som det är avsett. Utvecklaren av metoden, Lena-Karin Erlandsson, har funnit att certifiering är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för. Manualen säljs därför inte via Akademin utan kan enbart fås genom att man går kurs hos oss.

Anmäl dig till kurs i ReDO™-metoden 2020

Under 2020 erbjuder Akademin tre kurser i ReDO™-metoden: den 16–17 mars, 24–25 september och 9–10 november, som du redan nu kan anmäla dig till. Observera att du endast kan anmäla dig till en kurs.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras vid antagningen till kurserna. 

Bli medlem nu!