Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter?

I november 2018 fattade fullmäktige beslut om en revidering av kompetensbeskrivningarna för arbetsterapeuter. En nyhet är att de nu omfattar digital kompetens för arbetsterapeuter.

I Sveriges Arbetsterapeuters vision är kunskapsbaserad arbetsterapi en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle. I förbundets strävan mot att realisera visionen är det viktigt att vi kan beskriva och kommunicera den kompetens som professionen besitter. Därför har vi tagit fram Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter.

I den nya versionen av kompetensbeskrivningarna finns en del som handlar om digital kompetens. För att tydliggöra vad digital kompetens kan innebära för arbetsterapeuter i praktiken har vi därför tagit fram det kompletterande dokumentet Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter ?