Vårdmomsen slår mot vårdkvaliteten

Om mindre än en månad börjar Skatteverket använda en ny momstolkning på inhyrd vårdpersonal. Det kommer att slå hårt mot privata vårdgivare, men ytterst patienterna, skriver Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin med flera i Göteborgs-Posten.

Skatteverket bör skjuta på tillämpningen av den nya vårdmomsen tills myndighetens tolkning har blivit rättsligt prövad av Högsta Förvaltningsdomstolen, skriver Sveriges Arbetsterapeuters i en debattartikel i GP.

Skatteutskottet har nu tagit ett så kallat utskottsinitiativ där det uppmanar regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av Skatteverkets tolkning och återkomma till riksdagen med förslag som neutraliserar konsekvenserna för patienter och vårdgivare om behov finns.

Den införda vårdmomsen är ett slående exempel på hur Vårdsverige får allt sämre förutsättningar att garantera patienter en god och nära vård. Det är Sveriges patienter som slutligen kommer få stå för den notan, konstaterar artikelförfattarna nedan:

Fredrik Lange, ordförande, Legitimerade Kiropraktorers riksorganisation
Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund
Yvonne Nyblom, ordförande, Tandhygienistföreningen
Anders Wahlberg, ordförande, Svenska psykologförbundet
Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna
Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges arbetsterapeuter
Thomas Af Bjur, förbundsdirektör, Svenska Vård