Uppvaktning av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

Den 12 september uppvaktade Sveriges Arbetsterapeuter Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

– Vi hade bra och konstruktiva diskussioner om konsekvenserna av den stora bristen på arbetsterapeuter och betydelsen av fler grundutbildningsplatser vid både existerande och nya lärosäten, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.