Uppsägningsbeskeden inom Arbetsförmedlingen

Det är med fortsatt stor oro som Sveriges Arbetsterapeuter följer hanteringen av Arbetsförmedlingens reformering och särskilt den omfattande neddragningen av avdelningen rehabilitering till arbete.

De första uppsägningsbeskeden har lämnats till anställda på Arbetsförmedlingen. Från Sveriges Arbetsterapeuters sida har vi följt denna process noggrant och med stor oro för personal, myndighetens uppdrag, verksamhet och för arbetssökande som behöver extra hjälp och stöd, inte minst personer med funktionsnedsättning. 

När uppsägningar nu börjar verkställas är det en tung tid. Det verkar som att arbetsterapeuterna på myndigheten inte drabbas i samma omfattning som vi först befarade, men det är en klen tröst för alla dem som fått sina uppsägningsbesked. Uppsägningarna påverkar även dem som får stanna kvar inom myndigheten och oron blir inte bättre av att det saknas en tydlig plan för hur övergången ska ske och hur verksamheten ska bedrivas både på kort och lång sikt. 

Vi på Sveriges Arbetsterapeuter finns nu tillsammans med Saco-S tillgängliga för att kontrollera att den fortsatta processen sköts korrekt. Vi kommer aldrig sluta delta i debatten eller det politiska samtalet runt behoven av en bra och väl fungerande verksamhet inom Arbetsförmedlingen och rätt förutsättningar för att kunna förverkliga myndighetens sektorsansvar för funktionshinderfrågor. 

Vi företräder dig 

På myndigheten företräds du som medlem av Saco-S

Om du som är medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har frågor eller vill ha stöd, är du välkommen att kontakta din lokala Saco-S-företrädare eller ringa medlemsrådgivningen på Sveriges Arbetsterapeuter: 08-507 488 00

Extra stöd 

Saco-S och Arbetsförmedlingen har kommit överens om utökat stöd till de anställda, till exempel: 

  • Alla ska erbjudas individuellt krisstöd via Previa företagshälsovård. 
  • Chefer med personalansvar ska ha särskilda coacher för att kunna stötta sina anställda. 
  • Policyn för tjänstledighet ska ha en mer generös hållning. 
  • En arbetstagarkonsult ska anlitas för att ge stöd i hela omställningsprocessen. 

Mer information 

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som sker, rekommenderar vi dig att följa denna sida.