Nya uppdrag till Arbetsförmedlingen

Regeringen planerar att ge Arbetsförmedlingen nya uppdrag i regleringsbrevet för 2020 med avsikt att säkerställa en fungerande verksamhet i hela landet. Arbetsförmedlingen ska säkerställa ändamålsenlig lokal närvaro genom egna kontor eller på annat sätt, till exempel i samarbete med kommuner eller deltagande i statliga servicekontor och redovisa hur nödvändig kompetens säkerställs för att personer med funktionsnedsättning ska få ett fungerande stöd.

- Positivt att arbetsmarknadsministern på dagens pressträff tydliggjorde att stödet till personer med funktionsnedsättning är en central del i svensk arbetsmarknadspolitik och att Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att säkerställa att detta stöd fungerar. Bra att regleringsbrevet för 2020 kommer ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer nödvändig kompetens för att rätt stöd ges till personer med funktionsnedsättning. Här är vi oroade eftersom vi vet att många arbetsterapeuter med spetskompetens inom området lämnat myndigheten till följd av den turbulenta situationen under året. Det är viktigt att det skyndsamt sker insatser som säkerställer att rätt kompetens finns att tillgå och bibehålls, konstaterar Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.