Tre av fem har för mycket på jobbet

Hur har arbetsterapeuter det på arbetsplatsen? Ganska tufft, visar rapporten ”Sveriges arbetsterapeuters arbetsmiljö, aktivitetsbalans och subjektiva hälsa”, som gjordes i samarbete med Lunds universitet.

Våren 2018 genomförde Sveriges Arbetsterapeuter i samarbete med forskare vid Lunds universitet en kartläggning av arbetsterapeuters arbetsmiljö. Resultatet är nedslående. Av de nära 3700 arbetsterapeuter som deltog uppgav mer än 60 % att de har för mycket att göra på jobbet. Fyra av fem hinner sällan eller aldrig bli klara med sina arbetsuppgifter under dagen. Nära hälften av studiens deltagare visade tecken på stressymptom och 18 % uppfyllde Socialstyrelsens kriterier för utmattningssyndrom.

Läs hela rapporten här.våra arbetsmiljösidor finns stöd och tips på vad du kan göra för en bättre arbetsmiljö.