”Tillsammans stärker vi välfärden”

Regeringen inrättar en välfärdskommission där staten, kommuner och regioner och fackföreningar ska hitta metoder för att stärka välfärden. En mycket positiv nyhet, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Syftet med kommissionen är att utveckla välfärden, mot bakgrund av att svenskarna lever allt längre.

– Att vi lever allt längre är en vinst för folkhälsan och vårt välfärdssamhälle, men innebär också en stor utmaning. Tillsammans behöver vi hitta gemensamma lösningar som steg för steg stärker välfärden, säger finansminister Magdalena Andersson i ett uttalande idag.

Tanken med kommissionen är att staten, kommunerna, regionerna och fackföreningar ska ta ett gemensamt ansvar för att stärka välfärden.

– Det är en mycket glädjande nyhet att regeringen tillsätter en välfärdskommision. Vi i Sveriges Arbetsterapeuter har i många olika sammanhang påtalat behovet av att tänka nytt. Det måste vi för att kunna möta de utmaningar vi står inför och därigenom bevara och utveckla vår välfärd. Arbetsterapeuter är en självklar profession i omställningen mot mer förebyggande och rehabiliterande insatser, säger förbundets ordförande Ida Kåhlin.

Det råder redan idag personalbrist inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Det krävs nytänk av kommissionen för att kunna trygga den framtida kompetensförsörjningen, säger Ida Kåhlin.

– Hur vi behåller och rekryterar medarbetare i välfärden ser jag som en av nyckelfrågorna. Jag ser fram mot att följa och påverka kommissionens arbete de kommande två åren.

 

Läs regeringens pressmeddelande här.