Sveriges Arbetsterapeuter i Almedalen 2019

Almedalen, Visby.

Vi var på plats i Almedalen och arrangerade bland annat ett seminarium om hållbart arbetsliv som du kan se på i efterhand här på webbplatsen.

Ordförande Ida Kåhlin, vice ordföranden Karolina Behrnsten och Kristina Hultman samt ledamot Annika Lexén från förbundsstyrelsen var i Almedalen för att på olika sätt föra arbetsterapeuternas talan i debatten. 

Förbundets seminarium:

Vid det här seminariet diskuterar vi, med utgångspunkt i förbundets arbetsmiljöenkät som vi har gjort i samarbete med Lunds universitet, välfärdsyrkenas arbetsmiljö och hur vi med gemensamma krafter kan vända trenden. För att kunna utföra sina viktiga arbeten – att göra livet bättre för andra människor och därmed skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling – måste medarbetarna få ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Man ska inte behöva riskera sin egen hälsa för att kunna hjälpa andra!

Se webbsändningen här:

Övriga evenemang där Ida Kåhlin medverkar:

Vill du träffa Sveriges Arbetsterapeuter i Almedalen eller önskar vår medverkan?

Välkommen att kontakta biträdande förbundsdirektör Martin Östberg på 08-507 488 45.

Almedalsveckan

Almedalsveckan, som arrangerats ända sedan 1968, äger rum den 30 juni–7 juli i Visby. Visionen är att det ska vara en demokratisk mötesplats för utbyte, dialog och oväntade möten, som bidrar till att utveckla vårt samhälle.

Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla evenemang i det officiella programmet är kostnadsfria och öppna för alla.