Så bidrar Sveriges Arbetsterapeuter till en grönare och mer hållbar samhällsutveckling

Illustration med tema miljö och hållbart, bland annat en återvinningsstation.

Att synliggöra arbetsterapeuters bidrag i utvecklingen av ett hållbart samhälle är sedan 2015 en del av Sveriges Arbetsterapeuters vision. Som professions- och fackförbund har vi ett självklart ansvar för att driva frågor som leder till en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Som profession kan vi göra skillnad och som medlemmar i en stark facklig rörelse har vi kraften att förändra.

Den globala klimatveckan för framtiden 20–27 september är i full gång och FN:s toppmöte om klimatet precis avslutat. Greta Thunbergs genomslag som språkrör för klimatfrågan är fantastiskt och har redan gjort ett avtryck på många av världens ledare. Nu på fredag kommer vi att se många manifestationer för klimatet runt om i landet. Det går att göra mycket som enskild person, men som professions- och fackförbund kan vi också bidra på många sätt. Inte minst när det gäller vår kunskap om förändrade aktivitetsmönster, som kan påverka både hälsa och klimat.

– Vi behöver anpassa våra aktiviteter eftersom vi övertrasserar alla konton som finns när det gäller biologisk mångfald, utsläpp och så vidare. Och vi arbetsterapeuter är proffs på aktivitetsförändringar, även när det gäller hållbar utveckling. Vi har förmågan att se kopplingen mellan vad folk gör, hälsa och miljö. Hela vägen från individ till global nivå – och de sakerna hör ofta ihop, säger Petra Wagman vid Jönköping University i Arbetsterapeuten nr 4-2019 med temat Hållbart.

För snart tio år sedan antog Sveriges Arbetsterapeuter sitt första ställningstagande om arbetsterapi och hållbar utveckling. Förbundet var då den första arbetsterapeutorganisationen i världen som lyfte frågorna ur ett professionsperspektiv. Flera länder – Kanada, Japan, Storbritannien – följde Sveriges exempel och 2012 antog också arbetsterapeuternas världsorganisation, World Federation of Occupational Therapists, WFOT, ett ställningstagande kring hållbar utveckling. Sveriges Arbetsterapeuter har sedan dess haft en aktiv roll i det arbete som WFOT bedriver kring klimatfrågor och hållbar utveckling.

Efter att FN antog de 17 globala målen för hållbar utveckling vidareutvecklade och fördjupade också förbundet sitt resonemang i skriften Hållbar utveckling – arbetsterapi kan bidra och göra skillnad. Att verka för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling är en självklar del både i arbetsterapeuternas kompetensbeskrivningar och etiska kod. Arbetsterapeuter kan bland annat bidra med att skapa hälsosamma levnadsvanor, öka tillgängligheten till allmänna kommunikationer, planera för nyproduktion av bostäder som är tillgängliga för äldre, utforma samhällsinformation på ett lättillgängligt sätt och göra produkter och tjänster hållbara över tid.

Sveriges Arbetsterapeuter bedriver inte bara internationellt påverkansarbete genom WFOT. Globalt samordnas den svenska fackföreningsrörelsen genom Union to Union, som i sin tur samarbetar med andra globala fack. På Union to Unions webbplats kan du läsa om hur organisationen jobbar med bland annat klimatfrågan.