Social aktivitet på recept kan bryta ofrivillig ensamhet

Allt fler äldre lever i ensamhet, därför är det dags att skapa en nationell modell för social aktivitet på recept, skriver ordförande Ida Kåhlin och Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi vid Umeå universitet på DN Debatt.

– I Storbritannien erbjuds sedan flera år en form av social aktivitet på recept som innefattar att äldre får ett personcentrerat stöd att hitta föreningar och volontärarbete som skapar sociala kontakter. Metoden har visat sig vara kostnadseffektiv, har minskat äldres psykiska ohälsa och införs just nu på bred front över hela Storbritannien.

En liknande satsning görs just nu på en hälsocentral i Umeå i samarbete med forskare på Umeå universitet. Man utformar en svensk modell för att matcha ensamma äldre med utbudet av aktiviteter i kommunen.

Ida Kåhlin och Ingeborg Nilsson lyfter arbetsterapeutens kompetens och verktyg när det gäller att identifiera vad som är meningsfulla sociala aktiviteter.

– Vi missar målet om vi lättvindigt förskriver sociala aktiviteter efter en snabb rutinkontroll. Det behövs en medveten och kunskapsbaserad satsning.

Behoven av socialt umgänge är individuellt och därför behövs en kunskapsbaserad satsning, och det är viktigt att hälso- och sjukvård, socialtjänst, civilsamhälle och näringsliv samverkar för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre.

Läs debattartikeln på DN Debatt