Snabbare stöd vid psykisk ohälsa ska utredas

Ida Kåhlin nämner ReDO™-metoden som ett bidrag för att återgå i arbete.

Regeringen vill utreda förutsättningar för en ny vårdform för människor med lättare psykisk ohälsa. Bra och viktigt att denna utredning sätts igång, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Primärvården har redan i dag i uppdrag att ge stöd till personer med lättare psykisk ohälsa, men tillgängligheten till vården är inte alltid god, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande. Regeringen vill därför att en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser ska utredas.

– När du mår dåligt ska du snabbt kunna få hjälp, även innan det gått så långt att du behöver söka upp den specialiserade psykiatrin, säger socialminister Lena Hallengren.

Det är regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh, som leder utredningen God och nära vård, som får uppdraget. Syftet är bland annat att förebygga svårare psykisk ohälsa och sjukskrivningar.

– Sveriges Arbetsterapeuter ser fram emot att få bidra till utredningen med all kunskap, kompetens och verktyg som arbetsterapeuter har kring främjande av psykisk hälsa. Jag tänker inte minst på insatser för ökad aktivitetsbalans såsom ReDO, säger Ida Kåhlin.

Utredningens huvudbetänkande lämnas i mars 2020 medan det extra delbetänkandet ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Läs mer om ReDOTM-metoden här.