”Skatteverkets nya syn på moms snedvrider konkurrensen”

Tidigare har all ersättning för vårdtjänster varit momsfri i Sverige. I juni 2018 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att bemanningsföretag som hyr ut personal till en vårdgivare erbjuder en momspliktig tjänst: alltså uthyrning av personal, och då spelar det ingen roll om det är en vårdtjänst.

Nu har Skatteverket bestämt att inte bara beskatta bemanningsföretag från och med 1 juli utan att även vårdgivare som till exempel anlitar vårdpersonal som driver eget företag ska beläggas med moms.

”Sveriges Arbetsterapeuter ser med oro på hur Skatteverket tillämpar det nya synsättet på mervärdesskatt gällande uthyrning av personal inom hälso- och sjukvård. Vi är positiva till en mångfald av privata och offentliga aktörer inom hälso- och sjukvård då vi ser att det gynnar såväl verksamhetens kvalité som personalens villkor och möjligheter. Den nu aktuella tillämpningen av mervärdesskatt vid uthyrning av personal skapar olika villkor och snedvrider konkurrensen. Vi arbetar för och kommer att fortsätta arbeta för lika villkor för alla aktörer. Tyvärr kan vi just nu inte se att detta kommer lösas inom närtid men vi fortsätter att arbeta för att förbundets företagare ska få bättre möjligheter framöver.”