SJOT klättrar på rankinglistan

För tredje året i rad ökar SJOT sin "impact factor" och är nu rankad som nr 43 av totalt 65 av vetenskapliga tidskrifter i kategorin rehabilitering.

– Det är glädjande att allt fler arbetsterapeuter i världen väljer att publicera sin forskning i SJOT och att tidskriften får allt fler läsare, säger SJOT-stiftelsens och Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin.

Hon fortsätter:

– Denna utveckling hade inte varit möjlig utan det idoga arbete som lagts ner genom åren, både av nuvarande chefredaktör Anita Björklund Carlstedt och tidigare chefredaktörer. Sist men inte minst vill jag också tacka för det stora arbete som de nationella redaktörerna i norden och alla artikelgranskare har gjort och stadigt gör.

SJOT-stiftelsen grundades 1993 av de nordiska arbetsterapeutförbunden med syftet att främja forskning genom publiceringsverksamhet. Första numret av SJOT publicerades 1994.

Vad är impact factor?

Impact factor är ett relativt begrepp som baseras på en uträkning av antal citeringar av en viss artikel eller en viss tidskrift i förhållande till andra tidskrifter inom olika kategorier.

SJOT fick sin första impact factor 2010 (IF = 0,653) och utvecklingen har sedan dess varit mycket positiv. Den senaste ökningen i ranking är från 1,162 2017, till 1,316, 2018.

SJOT

Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT) är en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift och en kanal för arbetsterapeutisk forskning i de nordiska länderna men även i övriga delar av världen.

SJOT ges ut i sex nummer per år online. 

Det lönar sig att vara medlem
Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har du fri tillgång till tidskriften via Min sida. På SJOT:s webbplats kan du på ett enkelt sätt söka på artiklar, sökord och författare.