Så formar vi framtidens specialist

Specialistarbetsterapeuten Yvonne Axelsson ser fram emot att ta del av förbundets tankar kring specialistrollen, både som den är nu och framledes, och tycker att dagens möte är ett bra tillfälle att träffa andra specialister.

Just nu är uppåt 40 specialister i arbetsterapi samlade för en inspirationsdag på temat "Så formar vi framtidens specialist". För Yvonne Axelsson, specialistarbetsterapeut på Karolinska Universitetssjukhuset, var det givet att delta på mötet. "Jag är nyfiken och intresserad och gärna delaktig i utvecklingen av specialistrollen."

Det finns cirka 100 specialister i arbetsterapi i Sverige i dag. Förbundet har sedan 1998 drivit specialistutbildningen och utfärdat specialistbehörighet och bjuder regelbundet in specialisterna till träffar i syfte att stärka deras roll, erbjuda nätverkande och ge inspiration och påfyllning kring vad som pågår inom området. 

På dagens agenda finns bland annat föredragen Förbättringsarbete – specialisternas roll i det kontinuerliga förbättringsarbetet med Sofi Fristedt, leg. arbetsterapeut, fil. dr., universitetslektor vid Jönköpings universitet och ordförande i Specialistrådet, och Framtidens vårdkompetens – specialisternas roll i framtidens vård. Betydelsen av specialisering med Viktoria Svensson, utredare på Socialstyrelsen. 

Min specialistkompetens har haft en positiv inverkan på min lön

För Yvonne Axelsson, specialistarbetsterapeut på Karolinska Universitetssjukhuset, var det givet att delta på mötet i dag.

– Jag är nyfiken och intresserad och gärna delaktig i utvecklingen av specialistrollen – en roll som är viktig, på arbetsplatsen i vardagen och för utvecklingen av vår profession.

Yvonne ser fram emot att ta del av förbundets tankar kring specialistrollen, både som den är nu och framledes, och tycker att det är ett bra tillfälle att träffa andra specialister. Hon hoppas också att dagen bjuder på inspiration och ett givande erfarenhetsbyte mellan deltagarna. 

I Yvonnes fall har hennes specialistkompetens även påverkat hennes löneutveckling positivt. 

– Efter min specialistexamen hade jag möjlighet att söka en tjänst som specialist, eftersom det finns i tjänstestrukturen på min arbetsplats. Till tjänsten finns en uppdragsbeskrivning som tydligt beskriver förväntningarna på mig och som ger mig möjlighet att ta mer ansvar i arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Eftersom våra utvecklingssamtal och lönesamtal utgår bland annat från tjänstebeskrivningen, har min specialistkompetens haft en positiv inverkan på min lön. 

”Staten borde ta ansvar för arbetsterapeuters specialistutbildning”

Inför fullmäktige 2021 pågår en översyn av specialistutbildningen för att ta fram ett förslag på en ny och aktuell specialistordning. Lisa Ekstam, leg. arbetsterapeut och med. dr universitetsadjunkt, är extern utredare och har i uppdrag att fram till december 2020 ta fram underlag för förslaget.

– Sveriges Arbetsterapeuter anser att staten borde ta ansvar för arbetsterapeuters specialistutbildning och utfärdande av specialistbehörighet som för sjuksköterskor och läkare. Men i väntan på att regeringen tar ansvar för beslut i den riktningen kommer vi fortsätta driva en specialistutbildning som är relevant, framtidsorienterad och håller hög kvalitet, säger förbundsordförande Ida Kåhlin. 

När det kommer vara möjligt att söka till nästa omgång av utbildningen är på grund av utredningen inte fastställt ännu – håll utkik i våra kanaler framöver.

Specialistutbildningen – en medlemsförmån

Specialistutbildningen är kostnadsfri för Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar. Ett oavbrutet medlemskap i minst två år krävs. För icke medlemmar kostar utbildningen 89 000 kronor plus en administrativ kostnad om 5 000 kronor, exklusive moms.