Regeringen uppdaterar kömiljarden

Regeringen satsar 4,7 miljarder kronor för kortare väntetider, ökad tillgänglighet, mer likvärdig sjukvård och personcentrerade vårdförlopp på nya sjukdomsområden under 2020.

Den stora posten i den utökade kömiljarden går till att korta väntetiderna i regionerna. Man kommer också bland annat att stärka insatserna för kvinnors hälsa, tillgänglighetsarbete och en mer jämlik och effektiv cancervård. 300 miljoner kronor kommer att avsättas för att införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på nya sjukdomsområden – bland annat höftartros och schizofreni.

Socialminister Lena Hallengren presenterade den utökade kömiljarden tillsammans med Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på onsdagen. Medlen betalas ut enligt överenskommelser mellan staten och SKR.

– Det är välkommet att kömiljarden utökas och att det finns en uttalad ambition att den ska innefatta hela vårdkedjan och därmed även rehabilitering. Det är förutsättningen för en jämlik vård för alla. Det är glädjande att höra ledord som personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – nu behöver de omsättas från ord till handling, säger Ida Kåhlin, ordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

Hon tillägger:

– Den bästa möjliga vården behöver alltid innehålla rehabilitering. En eloge också till SKR som framhåller vikten av kommunernas involvering och behovet av samverkan, inte minst när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin.

 

Läs regeringens pressmeddelande.